خرید لباس تتلو اروپا و امریکا نگران از اسکندرهای روسیه

اروپا از استقرار موشک های اسکندر روسیه در کالینگراد ابراز نگرانی کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه : براساس بیانیه ای که سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه قرائت کرد اتحادیه اروپا روز جمعه نگرانی عمیق خود را از استقرار موشک های اسکندر روسیه در منطقه کالینگراد که دمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور خبر آن را اعلام کرده است ابراز کرد.

همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، امریکا برای کاهش مخالفتها و ملاحظات روسیه در خصوص طرح جنجال برانگیز استقرار سپرموشکی خود در لهستان و جمهوری چک پیشنهاد جدیدی ارائه کرد.

پیشنهاد جدید امریکا با هدف کاهش ملاحظات روسیه نسبت به طرح سپرضد موشکی امریکا ارائه شده است.

جان رود معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور کنترل تسلیحاتی و امنیت بین المللی گفت : پیشنهادهای جدید مکمل پیشنهادهای سابق است که به روسیه اجازه می دهد از مکان استقرار موشکها بازدید کند.

بر اساس این گزارش،پیشنهاد جدید امریکا در پی تهدید دیمتری مدودف رئیس جمهور روسیه مبنی بر استقرار شبکه موشکی در کالیننگراد در پاسخ به سپر موشکی ارائه می شود.

پست های مرتبط