خرید لباس تتلو بررسی خريد خدمت سربازي در مجلس

نايب‌‏ رئيس كميسيون امنيت‌‏ملي و سياست‌‏خارجي مجلس با اشاره به بررسي طرح خوشايند‌‏سازي خدمت سربازي كه هم‌‏اكنون در اين كميسيون درحال بررسي است، گفت: مهمترين محور اين طرح ايجاد انگيزه درجوانان براي انجام اين خدمت است.حسين سبحاني‌‏نيا، نماينده نيشابور، در گفت‌‏وگو با ايلنا تصريح كرد: اين طرح در كميته امنيت داخلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با همكاري مراجع و دستگاه‌‏هاي مسئول در حال بررسي است كه با نظرسنجي از مردم، چرخه تأمين اطلاعات براي تنظيم نهايي اين طرح جهت ارايه به صحن علني مجلس، تكميل مي‌‏شود.
وي افزود: اين طرح با هدف بازنگري در قانون نظام وظيفه و با در نظر گرفتن آخرين ملاحظات لازم در آن، از جهت نيروي انساني و نيازهاي دستگاه‌‏هاي اجرايي، هزينه‌‏هاي موجود و نحوه بهره‌‏برداري از پتانسيل‌‏ها در حال بررسي و تدوين مي‌‏باشد.
سبحاني‌‏نيا تأكيد كرد: رعايت عدالت اجتماعي و در نظر گرفتن توانايي‌‏هاي سربازان براي خدمت در طول مدت در نظر گرفته شده؛ از ديگر محورهاي مورد نظر در تدوين اين طرح است.وي گفت: دراين طرح مسائلي از قبيل كم كردن مدت خدمت سربازي و خريد آن به شور و مشورت گذاشته خواهد شد.

پست های مرتبط