خرید لباس تتلو تحریم جدید آمریکا علیه ایران

دولت بوش روز پنجشنبه تدابیر جدید و سختگیرانه ای علیه تهران تصویب کرده و برای سازمان های مالی انجام برخی حواله های پولی از ایالات متحده آمریکا به بانک های ایران، دولت ایران و سایر ارگان های کشور را ممنوع کرد.

به گزارش «ریا نووستی» از رسانه های روسی، از جمله وزارت دارایی آمریکا مجوز ” U-turn” را باطل کرد که تا کنون اجازه می داد چنین حواله هایی در شرایطی خاص انجام شوند.

در اطلاعیه این وزارتخانه گفته می شود: “این گام برای ایران آخرین نقطه ورود به نظام مالی آمریکا را مسدود می کنند”.

“استوارت لوی” معاون وزیر دارایی در امور جاسوسی مالی و مبارزه با تروریسم اظهار داشت: “با در نظر داشتن رفتار ایران، مهم است که حتی دسترسی غیرمستقیم را نیز مسدود کرد”.

پست های مرتبط