خرید لباس تتلو جوسازي عليه كميته امداد امام(ره) در عراق

به گزارش سايت «جهان»، وزارت امنيت ملي عراق در بخشنامه‌اي به مسئولان امنيتي كليه استان‌ها، خواستار كنترل جلوگيري از فعاليت‌هاي رسمي كميته امداد امام خميني در آن كشور شده است.
بنا بر برخي شنيده‌ها، كميته امداد امام خميني در يازده استان شيعه نشين عراق شعبه داشته و فعاليت دارد، اما برخي مخالفان ايران كه از گسترش روابط جمهوري اسلامي و دولت آن كشور رضايت ندارند، تلاش مي‌كنند با طرح مسائل واهي، كاركرد كميته امداد را خارج از وظايف و مأموريت‌هاي اين نهاد بنمايانند.

پست های مرتبط