خرید لباس تتلو حاميان پاليزدار چه کساني بودند؟

با وجود گذشت زمان طولاني از بازداشت پاليزدار و فروکش کردن اخبار و تحليل‌هاي مرتبط با اين ماجرا، خبرها و اسناد تازه‌اي از اين جريان به دست آمده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، جريان موسوم به پاليزدار که تحليل‌هاي گوناگوني درباره خاستگاه و پشت پرده آن منتشر شده، با آشكار شدن برخي ارتباطات افراد آن، تحليل‌هاي شفافتري در زمينه نيت و اهداف عاملان آن به دست مي‌آيد.
همزمان با ماجراي سخنراني‌هاي پاليزدار، يکي از خبرگزاري‌هاي کشور، اسناد و خبرهايي درباره فعاليت اقتصادي اين شخص منتشر كرد؛ اين افشاگري که با محوريت مسائل اقتصادي و بدهي شش ميليارد توماني وي درباره کارگاهي به نام «شرکت لبنياتي ورامين» صورت گرفته بود، فارغ از حاشيه‌هاي حامي پاليزدار و جريان‌هاي پشت پرده، در خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها منتشر شد. اما در همان زمان، برخي خبرها از وابستگي عباس پاليزدار به يکي از جريان‌هاي حامي دولت نهم و فعال در انتخابات شوراهاي سوم خبر داده بودند که به رغم انتشار ليست نام نامزدهاي مورد حمايت آن جريان که نام پاليزدار هم در آن بود، ولی اين مطلب از سوي دوستان دولتی ديروز و منتقدان امروز پالیزدار تکذيب شد. هر چند شواهد و اسناد گواه محکمی بر ارتباطات وی با برخی حامیان دولت بود.
اما به تازگي، سندها و اخباري به دست آمده که در آن از ارتباط پاليزدار با نمايندگان و بزرگان اصلاح‌طلب حکايت دارد.
بنا بر اين گزارش‌ها، پاليزدار در سال 82 به همراهي فردي با نام «آ.ک» خانه صنعتکاران ايران را راه‌اندازي مي‌کند. در همان زمان، 40 نماينده مجلس ششم نيز در نامه‌اي از خاتمي خواسته بودند به پاليزدار و خانه صنعتکاران کمک مالي و وام پرداخت کند. اين نامه را يکي از نواب رئيس مجلس ششم (ب-ن) نيز امضا و از آن حمايت کرده بود. پس از فرستادن اين نامه، يکي از مسئولان دفتر خاتمي به نام «ع.خ» نيز آن را امضا و با پرداخت وام بانکي موافقت کرده بود.
گفتني است، به نظر مي‌رسد چنين تضادي در وابستگي و نزديکي جريان پاليزدار به جناح‌ها و گروه‌هاي متضاد و مخالف کشور، مي‌تواند پيام‌ها و تحليل‌هاي دقيقتري در زمينه وابستگي و ريشه اصلي اين جريان به افکار عمومي داشته باشد.

پست های مرتبط