خرید لباس تتلو دام مرد شياد براي استخدام دختر جوان

صاحب يك كارگاه خياطي كه به بهانه استخدام خياط زن، دختري را فريب داده بود و قصد آزار و اذيت وي را داشت، ناكام ماند و دستگير شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفته گذشته دختر جواني به شعبه 13 دادياري دادسراي رسالت تهران مراجعه و از مردي شكايت كرد و گفت از طريق آگهي استخدام در يكي از روزنامه‌ها با يك كارگاه خياطي آشنا شدم براي كار، به آن كارگاه كه در طبقه دوم يك پاساژ قرار داشت رفتم؛ غافل از اين كه صاحب آن، نقشه پليدي در سر دارد.

پس از صحبت با صاحب كارگاه و توافق مالي، در آن محل استخدام شدم، هنگام ظهر وقتي قصد خروج از كارگاه را داشتم، صاحب كارگاه به من پيشنهاد دوستي داد كه قبول نكردم و سد راهم شد و اجازه خارج شدن از آن محل را به من نمي‌داد.

پس از مشاجره با وي، مرد هوسران به سويم حمله‌ور شد و قصد آزار و اذيتم را داشت كه با برداشتن ميله‌اي از روي ميز خياطي، ضربه‌اي به سر وي زدم و فرار كردم. به دنبال شكايت دختر جوان، صاحب كارگاه خياطي تحت تعقيب قرار گرفت و چند روز قبل دستگير شد و در تحقيقات پليسي دچار تناقض‌گويي‌هاي متعدد شد.

بنابراين گزارش، مرد هوسران با قرار قانوني روانه زندان شد و تحقيقات تكميلي براي افشاي جرايم سياه وي ادامه دارد.

پست های مرتبط