خرید لباس تتلو دعواي مرگبار به خاطر کارت سوخت

مردي که متهم است هنگام دعوا بر سر کارت سوخت با کوبيدن مشت به سر دوستش باعث مرگ او شده، ديروز در دادگاه اتهام خود را رد کرد.
به نوشته «اعتماد»، اين مرد 43 ساله که ناصر نام دارد، ديروز در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران در مقابل هيأت قضات قرار گرفت و پس از اين‌که اولياي دم مقتول براي وي تقاضاي قصاص کردند، در دفاع از خود گفت: من کارت سوختم را به يدالله قرض داده بودم و چند بار به او گفتم آن را پس دهد، اما نپذيرفت. روز حادثه ما با هم مشاجره کرديم، اما من مشتي به سرش نکوبيدم و فکر مي‌کنم شاگرد مغازه اش اين کار را کرده است.
بنا بر اين گزارش، در پي انکارهاي متهم، قضات شهودي را به دادگاه احضار کردند تا حقايق روشن شود.

پست های مرتبط