خرید لباس تتلو سرانجام، ابلاغ قانون افزايش ظرفيت دانشگاه‏ها

رييس جمهور قانون مصوب مجلس براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود احمدي ‌نژاد در تاريخ 16/8/1387، قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 را كه پيش از اين به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده بود، براي اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس ماده واحده اين قانون، ظرفيت پذيرش دانشجو كه از طريق آزمون سراسري در رشته‌هاي روزانه در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي پذيرش مي شوند، در رشته هاي فني و مهندسي، پزشكي، حقوق و ساير رشته‌هاي علوم انساني كه بنا به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است، اگر در سال 1387 نسبت به سال 1386 كاهش ظرفيت پذيرش داشته‌اند، به ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 1386، افزايش مي‌يابد.

همچنين طبق مصوبه فوق، 10 درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 1387 در رشته‌هاي فوق‌الذكر اضافه مي‌شود.
طبق قانون فوق، دانشگاه‌هايي كه ظرفيت آنها افزايش مي يابد، عبارتند از تهران، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، امير كبير، شيراز، شهيد بهشتي، تبريز، مشهد، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي مشهد، علوم پزشكي اهواز، علوم پزشكي كرمان.

بر اساس اين قانون مصوب مجلس، دولت مي‌تواند با جابه‌جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي سرمايه‌اي تا مبلغ 90 ميليارد ريال از جزء (15) رديف (101000)- اعتبارات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري- بودجه مورد نياز را براي پذيرش افراد مورد اشاره اين قانون را به دانشگاه‌هاي ذيربط پرداخت كند.

همچنين طبق اين قانون، افزايش ظرفيت ايجاد شده بر اساس نمره زير گروه مربوطه در آزمون سراسري سال 1387 صرفا با تاثير سهميه مناطق 1 ، 2 و 3 كشوري و به صورت آزاد و بدون تاثير هر گونه سهميه بندي‌هاي ديگر صورت مي گيرد و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش كاملي از اقدامات و پذيرش‌هاي صورت گرفته در دانشگاه‌ها را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه كند.

پست های مرتبط