خرید لباس تتلو شناسایی ساختار 4399 پروتئین مخمر

دانشمندان آلماني موفق شدند چهار هزار و 399 پروتئين مخمر را به طور کامل شناسايي کنند. به علاوه نتايج مطالعات پژوهشگران مؤسسه بيوشيمي «ماکس پلانک» در«مارتينسريد» آلمان، نشان مي‌دهد که مجموعه پروتئين‌هاي مخمر در دوره زندگي آنها تغيير مي‌کند.
به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک» به نقل از سايت آلماني «اسکاينکس»، از زمان نخستين انتشار ساختار ماده ژنتيکي يا ژنوم انسان در سال 2001 ميلادي، دانشمندان مي‌دانند که تجزيه و تحليل ژن‌ها به تنهايي براي درک زندگي مهم نيست، بدين خاطر تلاش دارند تا مجموعه پروتئين‌هاي يک ارگانيسم به نام «پروتئوم» را شناسايي کنند.
دانشمندان اميدوارند از اين طريق، رشد و توانايي حيات ارگانيسم‌ها و همچنين پيدايش بيماري‌ها را بهتر درک کنند و بنا بر اين اطلاعات و دانستني‌ها، داروهاي ويژه براي بهبود بيماري‌ها ارايه دهند.
مخمر در کنار موش، مگس سرکه و ماهي گورخري، يکي از نمونه‌هاي ايده آل براي آزمايش‌هاي سلولي است و شبيه سلول‌هاي انسان، کروموزوم‌هاي دو رشته اي دارد. از آنجا که پروتئين‌هاي مخمر، بسيار شبيه پروتئين‌ها در سلول‌هاي پستانداران هستند، در بيوتکنولوژي از مخمر براي توليد برخي مواد استفاده مي‌شود.
«ماتياس مان» از پژوهشگران مؤسسه ماکس پلانک مي‌گويد: تحقيقات ما امکان شناسايي و تشريح مجموعه پروتئوم يک ارگانيسم را ثابت کرد. ما بايد هم‌اکنون با بهبود درجه حساسيت روش تحقيقات خود و گسترش تحليل‌ها و تجزيه‌هاي خود، پروتئوم‌هاي ديگري را نيز شناسايي نماييم.
مقايسه پروتئوم‌هاي دو مرحله رشدي «ديپلوييد» و «هاپلوييد»، دريچه‌هاي جديدي در بخش تنظيم تفاوت سلولي، رشد بافت‌ها و پيدايش بيماري‌ها روي پژوهشگران مي‌گشايد.
«مان» با ارايه يک روش تعيين پروتئوم مخمر به نام «فناوري اس.آي.ال.آ.سي»، تحليل و تجزيه و مقايسه پروتئوم‌هاي فعال يک ارگانيسم را ممکن کرده است. از طريق رابطه پروتئين‌هاي سنگين به پروتئين‌هاي سبک که ساخته مي‌شوند، مي‌توان پروتئوم را از نظر کيفي با درجه دقت فوق‌العاده اي مشخص کرد.
پژوهشگران مؤسسه ماکس پلانک با استفاده از اين روش چهار هزار و صد پروتئين در سلول‌هاي مگس سرکه را نيز شناسايي کردند. مان مي‌گويد: نتايج مطالعات و آزمايش‌ها، نشان مي‌دهد که روش ما براي درک تنظيم ژن‌ها در ارگانيسم‌هاي گوناگون چون مگس سرکه، موش و انسان بهتر است.
دانشمندان هم‌اکنون قصد دارند با استفاده از اين داده‌ها و فناوري جديد، براي دسترسي به هدف خود تلاش کنند که کشف و شناسايي کامل پروتئوم انساني است.
مترجم: مرتضي جواديان

پست های مرتبط