خرید لباس تتلو ظهور سلمان رشدي در قالب يك دختر جوان

به گزارش سايت برنا، نقاشي‌هاي «سارا مابل» كه در آن زشت‌ترين اعمال را آميخته به فرايض اسلام نشان مي‌دهد، خشم مسلمانان انگليس را برانگيخته است.
در تصاوير اهانت‌آميز وي، زن برهنه در حال نماز در كنار يك خوك به تصوير كشيده شده است. سارا به مانند سلمان رشدي، دلايل موهومي درباره اين اقدامش ارايه و تصريح كرده، چون خدا همه حيوانات را دوست دارد، خوك نجس نيست.
وي درباره تصوير زن برهنه در نماز به مغالطه‌اي بدتر متوسل شده و گفته در كتاب خدا، بارها به مسائل جنسي اشاره شده است. سخنگوي جمعيت اقدام اسلامي در انگليس و چند نهاد مذهبي ديگر به رفتار اين دختر اعتراض كرده‌اند. سارا مابل گفته كه از مخالفت‌ها ترسي ندارد و به كارهايش ادامه خواهد داد.
اين دختر 23 ساله انگليسي، از مادري مسلمان و پدري غيرمسلمان در انگليس متولد شده و با فعاليت عليه اسلام به دنبال شهرت است. نمايشگاه اخير نقاشي و عكس او در گالري لندن كه تا هفته آينده ادامه خواهد داشت، خشم مسلمانان را برانگيخته است.

پست های مرتبط