خرید لباس تتلو عرضه سراسري گازوئيل با کارت از آذر

تاپايان آبان ماه امسال طرح عرضه گازوئيل از طريق کارت هوشمند سوخت به طور کامل در سراسر جايگاه هاي کشور اجرايي خواهدشد.

به گزارش برنا،”سيد نورالدين شهنازي زاده”- سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي- در جمع خبرنگاران بااشاره به بهره برداري از دومين جايگاه کوچک و سريع النصب بنزين در تهران، گفت:اقدامات متفاوتي در جهت افزايش تعداد جايگاه هاي سوخت در تهران به عمل آمده که يکي از راهکارهاي شرکت ملي پخش انعطافي بوده که در استانداردهاي خود براي ساخت جايگاه به عمل آورده است.
وي از اعلام آمادگي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي ساخت جايگاه هاي سوخت در زمين هايي به وسعت کمتر از 100 متر مربع و در مدت 48 ساعت با مشارکت بخش خصوصي خبرداد و تصريح کرد: با توجه به مشکل زمين در مناطق متراکم تهران سعي شده اين مشکل را با تغيير استانداردها و کم کردن متراژ زمين مرتفع سازيم.
معاون وزير نفت در ادامه در مورد تاخيرهاي به وجود آمده در عرضه کارتي گازوئيل توضيح داد: تاکنون بيش از 500 هزار قطعه کارت هوشمند گازوئيل در کشور توزيع شده و به دست مصرف کنندگان رسيده است. در بخش جايگاه ها هم در حال حاضر حدود 97 درصد تجهيزات نصب شده که مابقي تجهيزات و کارتخوان ها تا پايان آذرماه تکميل و راه اندازي خواهند شد.
شهنازي زاده در مورد ارسال نشدن 250 هزار کارت هوشمند گازوئيل به مالکان خودروها بيان داشت: در اين رابطه شرکت ملي پالايش و پخش فراخواني را ارائه کرده و از کليه مالکان خودروها گازوئيل سوز درخواست کرده است براي دريافت کارت هاي هوشمند خود مراجعه کنند؛ اما تعدادي از مالکان به دليل عدم تعيين تکليف پلاک خودروي خود تاکنون موفق به دريافت کارت سوخت خود نشده اند.

سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش با بيان اين که نمي گذاريم مشکلي براي تامين سوخت خودروهاي ديزلي پيش آيد اظهارداشت:واقعيت اين ست که نمي دانيم چرا افرادي که کارت دريافت نکرده اند، براي دريافت کارت خود به اين شرکت مراجعه نکرده اند.

پست های مرتبط