خرید لباس تتلو قطبي ممكن بود مشكل‌آفرين شود

رئيس هيئت فوتبال استان فارس گفت: حركت‌هايي كه آقاي قطبي انجام مي‌داد، مثل يك جرقه بود كه هر آن ممكن بود مشكل آفرين شود.

محمدهادي آيت‌اللهي عصر امروز بعد از بازي ابومسلم و برق شيراز، در گفتگو با فارس افزود: بعد از بازي روي پيست تارتان پشت نيمكت پرسپوليس به دليل اشيايي كه تماشاچيان پرتاب كرده بودند نمي‌شد به‌درستي راه رفت.

آيت‌الهي ادامه داد: پرتاب اين اشيا ناشي از حركت‌هاي قطبي بود كه با هر تصميم داور و كمك داور آن را انجام مي‌داد.

رئيس هيئت فوتبال استان فارس گفت: اين وظيفه رسانه‌ها بود كه با گزارش چنين رفتارهايي اجازه بروز مشكل را در بازي‌هاي فوتبال ندهند.

وي در خصوص حضور در كميته انضاطي فدراسيون و رودر رو شدن با قطبي گفت: من به كميته انضباطي نخواهم رفت، ما آنجا نماينده داريم، اگر بنا باشد، نماينده‌ام حضور خواهد يافت.

پست های مرتبط