خرید لباس تتلو مبادله زندانیان طالبان با گروگانهای پاکستانی

پاکستان زندانیان طالبان را با گروگان های نظامی این کشور مبادله کرده و همزمان، گزارش هایی از حمله هوایی آمریکا به داخل خاک پاکستان انتشار یافته است.

روز جمعه، 7 نوامبر (17 آبان)، به نقل از مقامات پاکستانی گزارش شد که سه تن از تندروهای مسلح عضو طالبان که در زندان های این کشور به سر می بردند در برابر آزادی ده نظامی پاکستانی که در اختیار این گروه بودند، آزاد شده اند.

به گفته این منابع، مولوی رفیع الدین که از افراد نزدیک به بیت الله محسود، از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، شناخته می شود، از جمله این سه تن بوده است.

نیروهای پاکستانی این سه عضو طالبان را در ماه ژوئیه سال جاری در بخش هنگو، واقع در ایالت سرحد شمالغرب پاکستان، دستگیر کرده بودند.

در واکنش به دستگیری مولوی رفیع الدین، افراد مسلح وابسته به طالبان تعدادی از نظامیان و کارمندان دولت پاکستان را در منطقه به گروگان گرفتند و خواستار آزادی رفیع الدین از زندان شدند.

پس از آنکه دولت پاکستان از آزادی این فرد خودداری کرد، گروگانگیرها سه تن از گروگان های خود را گردن زدند و تا کنون، از آزادی سایرین خودداری می ورزیدند.

گفته می شود که مبادله زندانیان طالبان با گروگان های نظامی نتیجه میانجیگری و گفتگوهای گروهی از بزرگان قبایل ساکن منطقه بوده است.

ایالات سرحد شمالغرب و مناطق قبیله نشین پاکستان، که در مجاورت مرز افغانستان واقع شده، از مراکز اصلی فعالیت گروه های تندرو اسلامگرا محسوب می شود.

به گفته منابع آمریکایی در افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2002، بسیاری از اعضا و هواداران مسلح آنان و همچنین اعضای شبکه القاعده که در افغانستان حضور داشتند به مناطق مرزی داخل پاکستان گریختند.

به گفته مقامات آمریکایی و افغان، شورشیان طالبان از پناهگاه های امن خود در این مناطق به سازمان دهی عملیات در داخل خاک افغانستان مبادرت می کنند.

پست های مرتبط