خرید لباس تتلو نامگذاري يكي از خيابان‏هاي تهران به نام «مغنيه»

اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز خود به نامگذاري يكي از خيابان هاي تهران به نام شهيد « عماد مغنيه » راي دادند.

به نوشته جمهوری، اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه خود به نامگذاري يكي از خيابان هاي تهران به نام شهيد عماد مغنيه راي دادند.
بنابر اين گزارش نام خيابان « بهاران » واقع در محدوده منطقه شش شهرداري تهران به نام « شهيد عماد مغنيه » تغيير نام يافت .

شهيد عماد مغنيه فرمانده شاخه نظامي مقاومت اسلامي لبنان بهمن ماه سال گذشته در دمشق ترور شد و به شهادت رسيد.

پست های مرتبط