خرید لباس تتلو نتايج مسابقات دسته اول گلف

تيم گلف صنعت نفت مسجدسليمان برميهمان خودتيم پتروشيمي ماهشهرغلبه کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشي ، در ادامه هفته دوم مسابقات گلف دسته اول باشگاههاي کشورتيمهاي صنعت نفت مسجدسليمان وپتروشيمي ماهشهردرمسجدسليمان مقابل يکديگرقرارگرفتندکه درپايان تيم صنعت نفت مسجدسليمان امشب باحساب شش برصفرازسد ميهمان خود گذشت.

مسابقات گلف دسته اول باشگاههاي کشور در دو روز برگزار مي شود.

مسابقات گلف دسته اول باشگاههاي کشور با حضور تيمهاي پتروشيمي ماهشهر، هيات گلف تهران،شرکت ملي حفاري اهواز،پالايش وپخش آبادان،صنعت نفت مسجد سليمان و هيات گلف اصفهان درحال برگزاري است.

پست های مرتبط