خرید لباس تتلو اسماعيل نژاد،برگ برنده دليريان است؟!

چند روز پيش مدير تيمهاي ملي کشتي فرنگي کشورمان طي مصاحبه اي مدعي شد که جايگزيني شايسته تر از حسن رنگرز-مربي موفق و مستعفي تيم جوانان کشتي فرنگي کشورمان- سرمربيگري تيم جوانان را عهده دار خواهد شد.

به گزارش برنا، شنيده ها حاکي از آن است که فرهاد اسماعيل نژاد مربي مازندراني کشورمان که خودش در مصاحبه اي گفته است:”از استعفاي رنگرز شوکه شدم”،حکم همان برگ برنده اي را دارد که دليريان مدعي شده بود کارا تر از سرمربي موفق و مستعفي تيم کشتي فرنگي جوانان کشورمان است.

بر اين اساس احتمال اينکه اسماعيل نژاد طي روزهاي آينده از سوي فدراسيون کشتي به عنوان سرمربي تيم جوانان معرفي شود،کم نيست.

شايان ذکر است که در حدود يکماه پيش بخاطر تماس مدير تيمهاي ملي با رضا سيمخواه در خصوص دعوت از سرمربي سابق تيم ملي بزرگسالان براي پذيرش مسئوليت سرمربيگري تيم جوانان،حسن رنگر که در لباس سرمربيگري اين تيم،به عناوين دوم و سومي جهان دست يافته بود،عطاي کار را به لقايش بخشيد و از سمت خود استعفا داد.

پست های مرتبط