خرید لباس تتلو بازجویی افراد متهم به ربودن ديپلمات ايراني

سفير ايران در پاکستان اعلام کرد: افراد مظنون به دست داشتن در ربودن ديپلمات ايراني در پيشاور، شناسايي و بازداشت شده‌اند.به گزارش برنا، ماشاءالله شاکري گفت: افراد بازداشت شده از سوي مقامات پاکستاني بازجويي ‌مي‌شوند.شاکري اظهار داشت: مقامات پاکستاني در حال بازجويي افراد بازداشت شده هستند تا بتوانند اطلاعاتي از مخفيگاه عطارزاده به دست آورند.پاکستان اين آدم‌ربايي را كاري تروريستي قلمداد کرده که با هدف آسيب رساندن به روابط دوستانه ايران و پاکستان صورت گرفته است.حشمت‌الله عطارزاده نياکي، وابسته تجاري سفارت ايران در پاکستان، روز پنجشنبه در حالي که در حال سفر به کنسولگري ايران در پيشاور بود، به دست افراد مسلح ربوده و به محلي نامشخص انتقال داده شد. در اين حمله، راننده عطارزاده کشته شد.

پست های مرتبط