خرید لباس تتلو بخشي از نوار غزه در تاريكي فرو رفت

بخشي از مناطق نوار غزه يكشنبه‌شب به خاطر محاصره رژيم صهيونيستي و كمبود سوخت لازم براي راه اندازي كامل نيروگاه برق اين منطقه در تاريكي فرو رفت.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آلمان، شركت توزيع برق نوار غزه يكشنبه‌شب فعاليت يكي از ژنراتورهاي نيروگاه اصلي برق غزه را متوقف كرد زيرا سوخت لازم براي راه اندازي اين نيروها در شرف پايان است.
“كنعان عبيد” نايب رئيس مديريت انرژي غزه در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهر غزه گفت: ما مجبور به متوقف كردن فعاليت يكي از ژنراتورهاي نيروگاه شديم و اين نيروگاه به خاطر نبود سوخت به طور كامل فردا صبح از كار خواهد افتاد.
شركت برق نوار غزه پيش از اين درباره توقف فعاليت سه ژنراتور نيروگاه كه تامين كننده 40 درصد انرژي برق ساكنان نوار غزه است، هشدار داده بود زيرا رژيم اسرائیل با تشديد محاصره خود و بستن همه گذرگاههاي نوار غزه از يك هفته پيش سوخت رساني به اين منطقه را متوقف كرده‌است.
عبيد گفت: هيچ نشانه‌اي از احتمال ورود سوخت به نيروگاه وجود ندارد و اين امر باعث خواهد شد تا بار ديگر جدول خاموشي‌ها را اجرا كنيم.

رژيم اسرائیل از بيش از 17 ماه پيش نوار غزه را تحت محاصره شديد قرار داده‌است و از يك هفته پيش نيز با تشديد آن همه گذرگاههاي اين منطقه از جمله گذرگاه “ناحل عوز” ويژه سوخت رساني به غزه را بسته‌است.

پست های مرتبط