خرید لباس تتلو تجميع کارت‏هاي اعتباري با کارت ملي هوشمند

طرح کارت ملي هوشمند که تجميع تمام کارت‌هاي اعتباري است، در کارگروهي زير نظر وزارت کشور در حال بررسي است.محمود ليايي، مديرکل دفتر برق و الکترونيک وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با برنا با بيان خبر فوق گفت: هم‌اکنون کمتر کشوري به فناوري توليد اين کارت دست يافته است.وي با بيان اين‌که وزارت صنايع متولي توليد کارت ملي هوشمند نيست گفت: کليه سياست‌گذاري‌هاي اين طرح توسط دولت و در کارگروه ويژه وزارت کشور صورت مي‌گيرد.ليالي تصريح کرد: کارت ملي هوشمند تلفيقي از کليه کارت‌هاي هوشمند اعم از کارت ملي، سوخت، بانکي و غيره است.وي با اشاره به واردات انواع کارت‌هاي مغناطيسي از خارج از کشور به ويژه چين، تصريح کرد: با وجود واردات کارت‌هاي هوشمند به صورت خام و با تنوع بالا تاکنون آمار دقيقي از ميزان واردات آن به ثبت نرسيده است.وي ادامه داد: نياز کشوربه انواع کارت هوشمند اعم از انواع سيم کارت، کارت سوخت و ساير کارت‌هاي مغناطيسي و بانکي 200 ميليون عدد در سال است که تاکنون نيز مجوز توليد 200 ميليون عدد در کشور صادر شده است.مديرکل دفتر برق و الکترونيک وزارت صنايع و معادن با اشاره به واردات بخش عمده واردات آزاد کارت‌هاي هوشمند از کشورهاي خارجي به ويژه چين گفت: در صورت تجميع توليدکنندگان داخلي درقالب سنديکا ضمن تأمين نياز 200 ميليون عددي داخل قادر به صادرات نيز خواهيم بود.وي در ادامه بر جلوگيري از رقابت کاذب بين توليدکنندگان توليد کارت هوشمند تأکيد کرد و اظهار داشت: توليدکنندگان کارت هوشمند در کشور با تشکيل سنديکا و همکاري مشترک مي‌توانند به راحتي بازارهاي دولتي داخلي را در دست گيرند و حتي صادرات نيز در اين بخش داشته باشند.

پست های مرتبط