خرید لباس تتلو ترميم قانون رياست جمهوري به نفع رئيس‌جمهور

رئيس‌جمهور كنوني الجزاير، گام‌‌هاي رسمي خود را براي مادام العمر كردن رياستش برداشت.به گزارش سرويس بين‌الملل «» به نقل از «بي.بي.سي»، دادگاه قانون اساسي در الجزاير دست به تغييراتي در قانون اساسي اين كشور زده كه بر پايه آن، «عبدالعزيز بوتفليقه» رئيس‌جمهمور 71 ساله اين كشور، بار ديگر بتواند پست رياست‌جمهوري را از آن خود كند.بنا بر اين تغيير، بوتفليقه مي‌تواند براي بار سوم، كانديداي رياست‌جمهوري شده و بر مسند قدرت باقي بماند.
احزاب معارض دولت اين كار را تهديدي براي دمكراسي در كشور خوانده‌اند؛ البته بوتفليقه تاكنون براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري، هيچ گونه اقدام و اظهارنظري نكرده است!

پست های مرتبط