خرید لباس تتلو ربطي:کاربلدان فرنگي سازگاري داشته باشند

در حاليکه هنوز هيچکس از تاريخ دقيق معرفي مربيان تيمهاي ملي کشتي فرنگي خبردار نيست،دبير فدراسيون کشتي حدس مي زند که روز يکشنبه بالاخره تکليف مشخص خواهد شد.

عارف ربطي در گفت و گو با برنا با اشاره به اينکه هرچه سريعتر بايد تکليف معرفي مربيان تيمهاي ملي مشخص شود تصريح کرد:براي شناسايي و معرفي مربياني که مي توانند در رده هاي مختلف تيمهاي ملي مثمر ثمر واقع شوند،جلسات متعددي ميان مدير و سرمربي تيم ملي بزرگسالان برپا شده است؛که اميدوارم نتيجه نهايي اين جلسات تا روز يکشنبه مشخص شده و فدراسيون بتواند نام مربيان تيمهاي ملي را معرفي کند.

ربطي در پاسخ به اين سوال:” برخي از مربيان عليرغم مصاحبه هاي تند و تيزي که در گذشته عليه رياست فدراسيون داشته اند،براي همکاري در رده سني بزرگسالان مدنظر محمد بنا قرار دارند.آيا اين مسئله مشکل ساز نخواهد شد؟”گفت:چند روز پيش با يزداني خرم صحبت کردم و به او گفتم که براي پيشرفت کشتي و تجمع مربيان کاربلد در کنار هم،بايد گذشته ها را به دست فراموشي بسپارد؛ که البته او هم با استقبال از اين مسئله يادآور شد که کاربلدان کشتي فرنگي بايد با يکديگر سازگاري داشته باشند و به همکاري و تعامل با هم بپردازند.

وي در پايان خاطرنشان ساخت:محمد بنا در نظر دارد تا از وجود اکثر مربيان نام آشناي کشتي فرنگي به طور مقطعي در اردوهاي تيم ملي استفاده کند.

پست های مرتبط