خرید لباس تتلو مجوز صادرات 200 هزار تن سيمان صادر شد

مدير عامل گروه صنايع سيمان كرمان گفت: با رعايت مصوبه كمسيون ماده يك و بازپرداخت عوارض از محل صندوق تنظيم جامع بازار، مجوز صادرات دويست هزار تن سيمان صادر شد.محمد مهدي رئيس‌زاده در گفت‌و‌گو با فارس درباره آزادسازي صادرات سيمان گفت: بر پايه آخرين تصميم‌گيري‌ها، مجوز صادرات دويست هزار تن سيمان با رعايت مصوبه كميسيون ماده يك طرح تنظيم جامع بازار سيمان ابلاغ شده است.وي افزود: پيش از اين، حسابي تعيين شده بود تا شركت‌هاي قديمي به ازاي افزايش قيمتي كه در دوازدهم تير ماه رخ داد، تني چهار هزار تومان و شركت‌هاي جديد نيز تني هزار تومان براي تنظيم بازار به اين حساب بريزند كه هم‌اكنون اين صندوق، متجاوز از دويست ميليارد ريال دارايي دارد.رئيس‌زاده گفت: با رعايت مصوبه كميسيون ماده يك عوارض صادرات دويست هزار تن سيمان از محل اين صندوق پرداخت مي‌شود.مدير عامل سيمان كرمان گفت: اين مجوز به انجمن سيمان داده شده تا هر هلدينگي تناژ مشخصي را بتواند صادر كند و قرار بر اين شد پس از صادرات اين مقدار و اطمينان دولت از اين‌كه بازار در داخل از صادرات سيمان متضرر نمي‌شود، 5 درصد ظرفيت كارخانجات سيمان تا پايان سال به صادرات اختصاص ‌يابد كه مقدار آن به يك ميليون و دويست هزار تن مي‌رسد كه با مجوز دويست هزار تني كنوني تا پايان امسال مجوز يك ميليون تن ديگر نيز صادر مي‌شود.
وي افزود: پس از اجراي فاز اول صادرات كه به مقدار دويست هزار تن است براي فاز دوم كه تا پايان سال ادامه مي‌يابد هيچ عوارضي براي صادرات دريافت نمي‌شود.رئيس‌زاده گفت: ما امروز به ظرفيت توليد شصت ميليون تن سيمان رسيده‌ايم كه از اين مقدار، 55 ميليون تن ظرفيت واقعي است كه اين رقم تا پايان امسال به 64 ميليون تن مي‌رسد و در صورت بهره‌برداري سيمان زابل ظرفيت توليد سيمان در كشور به 65 ميليون تن مي‌رسد كه با توجه به اوضاع كنوني ده ميليون تن مازاد توليد خواهيم داشت.

پست های مرتبط