خرید لباس تتلو نبّاشي ماجراي کردان توسط بادامچيان

اسدالله بادامچيان عضو شوراي مرکزي موتلفه اسلامي اعلام کرد، کردان تصميم به استعفا داشته، اما رئيس جمهور مانع وي شده است. در حالي که بادامچيان پيش از اين در دفاع از کردان گفته بود: «مگر 30 سال سابقه خدمت کردان ليسانس محسوب نمي‌شود» در يادداشتي که در هفته نامه «شما» ارگان حزب موتلفه اسلامي منتشر کرده، از عدم استعفاي کردان انتقاد کرد و نوشت: «اين بهترين راه حل بود و در نهايت آقاي کردان تا اندازه زيادي موافقت کرده بود، ولي عدم رضايت رئيس جمهوري وي را بازداشت.»منبع: اعتماد

پست های مرتبط