خرید لباس تتلو وعده‏هاي عملي نشده تامين گاز در زمستان

«متاسفانه هيات کارشناسان ايران هفته گذشته براي مذاکره با ترکمنستان به اين کشور نرفتند.» اين جمله را سيدرضا کسايي زاده در پاسخ به سوال «اعتماد» که از او در مورد دستاورد سفر کارشناسان به ترکمنستان پرسيد، مي گويد. او که روز شنبه پس از پشت سر گذاشتن جلسات طولاني به سوالات «اعتماد» پاسخ مي گفت دليل عدم سفر هيات کارشناسان به عشق آباد را مشکل بليت ذکر کرد. او مي افزايد هيات کارشناسان آخر هفته جاري براي مذاکره با ترکمنستان به عشق آباد مي روند.

به نوشته اعتماد، مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران در پاسخ به اين سوال که آيا تاخير در مذاکرات با توجه به خواسته ترکمن ها براي افزايش صد درصدي قيمت گاز جاي نگراني نيست، مي گويد؛ «اصلاً جاي نگراني نيست چون صحبت هاي اوليه در مورد قيمت با آنها صورت گرفته است.» او مي افزايد؛ با توجه به کار کارشناسي که در مورد خريد گاز از ترکمنستان صورت گرفته و با توجه به اينکه پايه قيمت گاز بين المللي است، از اين رو هيچ مشکلي وجود ندارد. کسايي زاده در مورد اينکه سال گذشته هم قرارداد ترکمن ها با ايران بين المللي بوده اما بعد از سررسيد قرارداد، آنها موضوع افزايش قيمت را مطرح کردند و با بستن شيرهاي گاز، شهرهاي شمال و شمال غرب را با مشکل مواجه ساختند. بار ديگر مي گويد؛ قيمت گاز بر پايه بين المللي است و جاي نگراني ندارد. او گفت ترکمن ها متعهد شدند در زمستان سال جاري 25 تا 30 ميليون مترمکعب گاز به صورت روزانه در اختيار ايران قرار دهند. براساس اين گزارش با توجه به اينکه گاز ترکمنستان تنها پنج درصد نياز گاز کشور را تامين مي کند اما تامين همين پنج درصد مشکلات عديده يي را سال گذشته براي ايران به همراه آورد و به نظر مي رسد اگر امسال هم اين پنج درصد نرسد مشکلات ايران نسبت به سال گذشته چند برابر مي شود چون با کاهش اندک دماي هوا در ايران مصرف گاز در بخش خانگي به شدت افزايش پيدا کرد. شرکت ملي گاز ايران اين افزايش را نسبت به سال گذشته 30 درصد عنوان کرده است و بيان مي کند؛ در روز نخست آبان ماه بخش خانگي با افزايش 194 ميليون مترمکعبي نسبت به سال گذشته مواجه شد.

البته نگراني از تامين گاز تنها مربوط به گاز ترکمنستان نيست. گزارش ها حاکي از اين است که خط لوله پنجم تهران به طول 504 کيلومتر هنوز تکميل نشده و ادامه خط هشتم سراسري از خرامه به نايين نيز به طول 354 کيلومتر هنوز آماده بهره برداري نيست. در همين حال بهره برداري از ادامه خط سوم سراسري حد فاصل ساوه – قزوين و بوئين زهرا که قرار بود قبل از زمستان به شهر برسد در ابهام است.

مهر در گزارشي از عدم بهره برداري پروژه تقويت فشار اهر، کليبر، و رزقان، هريس در استان آذربايجان و همچنين خط انتقال دوم گاز دوزدوزان به اهر به طول 60 کيلومتر که قرار بود اواخر مهرماه افتتاح شود هنوز آمده بهره برداري نشده است.

اين خبرگزاري همچنين نوشت با وجود وعده هاي داده شده خط لوله انتقال گاز به استان هاي شمالي و سمنان و يکپارچه سازي خط انتقال شاهرود – ميامي به طول 75 کيلومتر هنوز راه اندازي نشده و انتقال گاز به شهرهاي آباده، شهرضا و ارسنجان در خط چهارم سراسري نيز به بهره برداري نرسيده است.

از ديگر پروژه هايي که راه اندازي آن با تاخير مواجه شده مي توان به پروژه تقويت گاز شهرستان تبريز به عجبشير و تبريز به مياندوآب، طرح تقويت فشار گاز سلماس در آذربايجان غربي، پروژه تقويت فشار گاز مشکين شهر، پروژه تقويت فشار گاز کرمانشاه و واحدهاي صنعتي و پروژه گازرساني به مريوان، کامياران و روانسر اشاره کرد. اين در حالي است که ايستگاه هاي تقويت فشار گاز در شهرستان هاي کاشمر و بردسکن با توجه به افت شديد فشار گاز در سرشاخه ها در فصل زمستان نيز هنوز به بهره برداري نرسيده است. البته ورود فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با ظرفيت 50 ميليون مترمکعب در روز بخشي از مشکلات را کاهش مي دهد. از سوي ديگر شهروندان براي تامين سوخت مايع همانند نفت نيز در تنگنا قرار دارند. بدين ترتيب به نظر مي رسد زمستان بسيار سختي پيش رو داشته باشيم.

پست های مرتبط