خرید لباس تتلو پيش‌بيني شوراي اطلاعات آمريکا درباره ايران

يک نهاد تحقيقاتي آمريکايي پيش‌بيني کرده است که ممکن است موقعيت جهاني اين کشور در خلال دو دهه آينده تضعيف شود، در حالي که ايران مي‌تواند به نقشي عمده در صحنه بين‌المللي دست يابد.به گزارش «بي.بي.سي»، شوراي ملي اطلاعات آمريکا در گزارشي درباره روند بلندمدت تحولات اقتصادي و سياسي جهان نوشته است، با ظهور قدرت‌هاي اقتصادي جديد مانند چين و هند احتمال دارد در چند دهه آينده، موقعيت اقتصادي، نظامي و سياسي ايالات متحده در صحنه بين‌المللي تضعيف شود. شوراي ملي اطلاعات آمريکا نهاد تحقيقاتي وابسته به جامعه اطلاعاتي ايالات متحده، متشکل از سازمان‌هاي اطلاعاتي اين کشور است و بشتر در زمينه پژوهش از تحولات ميان مدت و بلندمدت فعاليت دارد. موضوع اصلي گزارش اخير اين شورا با نام «روند جهاني تا سال 2025» به پيش‌بيني تحولات آمريکا در خلال دو دهه آينده اختصاص دارد و بخش‌هايي نيز به آينده‌نگري در مورد شمار ديگري از کشورها اختصاص يافته است. از جمله در اين گزارش آمده است، اين احتمال هست که در خلال دو دهه آينده، سه کشور جديد به صف قدرت‌هاي عمده جهاني بپيوندند که عبارتند از: ايران، ترکيه و اندونزي که هر سه مسلمان و غيرعرب هستند. در مورد ايران، نويسندگان گزارش بر اين باورند که هرگاه در اين کشور اصلاحات سياسي و اقتصادي لازم صورت بگيرد و محيط مناسبي براي سرمايه‌گذاري فراهم آيد، چنين تحولي مي‌تواند باعث تغييرات اساسي «در نحوه نگرش جهانيان نسبت به اين کشور و همچنين برداشت ايرانيان از خود شود».
بر پايه اين گزارش، تغييرات بنيادين سياسي در ايران زمينه‌ساز بهره‌برداري مؤثر از «ظرفيت‌هاي بالقوه طبقه متوسط تحصيل‌ کرده» و در نتيجه دستيابي اين کشور به رشد اقتصادي و موقعيتي تاثيرگذار در سطح جهاني خواهد شد.

پست های مرتبط